ONZE DIENSTEN

team_brainstorming

Brainstorm

Van niets naar iets. Alles ligt open en de creativiteit viert hoogtij. “Kan niet” bestaat niet in dit stadium. Door de juiste vragen te stellen worden allerlei potentiële verpakkingsoplossingen geboren.

Chain

Supply chain analyse

We maken een analyse van uw supply chain en creëren een basis om een zogenaamde ‘pakket van eisen’ te definiëren. Waar liggen binnen de keten kansen tot het creëren van toegevoegde waarde, waar liggen de risico’s en waar liggen de kosten en hoe kunnen we die vervolgens minimaliseren? Hoe krijgen we deze analyse vervolgens verwerkt in de te ontwerpen verpakking?

Large-Size-Container-Filling-Line_12

Operationele implementatie

We kijken naar de implementatie van de te ontwerpen verpakking op de (al dan niet) bestaande afvullijn(en). We ondersteunen u bij de implementatie van de te ontwerpen verpakking door een snelle scan te maken van uw huidige afvulproces. In het geval u nieuwe afvulapparatuur wenst aan te schaffen zoeken we de samenwerking met uw machinebouwer om verpakking en afvulapparatuur integraal op elkaar af te stemmen.

green apple with the red one standing out from the crowd - over a white background with reflection

Merk positionering

De verpakking vormt altijd ‘de eerste indruk’ van uw product of merk. U krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Daarom moet de uitstraling passen bij uw merk- positionering en beleving.

 

 

InnoPET_Blofill_2

D(esign) F(or) P(roducibility)

Het voordeel van DFP is dat in een vroeg stadium van het ontwerp potentiële productieproblemen ontdekt kunnen worden. Deze problemen kunnen dan, door het ontwerp aan te passen, voorkomen worden. Een ander voordeel van het DFP is dat de kosten voor de vervaardiging van het ontwerp al in een vroeg stadium bekend zijn. Door het ontwerp hierop aan te passen, is het mogelijk om de kosten voor de productie van het ontwerp zo laag mogelijk te houden zonder concessies te doen aan de kernfuncties van de verpakking.

engineering

Engineering

De uitkomst van alle voorgaande stadia resulteert in een gewenst ontwerp. In deze fase is het zaak om de ‘maakbaarheid’ van de gewenste verpakking op een zodanige wijze te toetsen en te engineeren dat de hoogst mogelijk productie-efficiency van de verpakking (bij serieproductie) wordt bereikt.

Suez

Visualisatie

Een visualisatie van de verpakking zegt meer dan duizend woorden. We bezorgen u gedetailleerde visualisaties en animaties om een goed beeld te krijgen van de ontworpen verpakking.

Prototyping

Prototyping

Een prototype van de verpakking is een belangrijke tool bij het beoordelen van het definitieve concept. Het prototype is de laatste en vaak doorslaggevende factor om over te gaan naar de definitieve serieproductie.  

pilot production

Pilot productie

Na het maken van de gereedschappen wordt er gestart met de pilot productie (zogenaamde 0 serie) om te bekijken of alle theoretische parameters ook in de praktijk tot de gewenste uitkomsten leiden. Wellicht is hier en daar nog wat bijsturing nodig op detailniveau om uiteindelijk helemaal tot de gedefinieerde eisen te komen. Hierna volgt dan de definitieve serieproductie.

Meer informatie?

Bel of mail ons om een afspraak te plannen!