OVER ONS

De functie van een verpakking verandert gedurende de verschillende stadia binnen de totale keten.

Hierdoor moet een verpakking meerdere functies in zich dragen; te beginnen met efficiency op de afvullijn; het verpakte product beschermen (houdbaarheid), logistieke functie (distributie), gebruikers informeren, branding, onderscheidende uitstraling op point of sale, convenience voor gebruiker en bij voorkeur ook duurzaam.  Het is dus zaak om een verpakking te construeren die al deze (dynamische) functies vervult. De vele ontwerp- en designbureaus richten zich vaak alleen op de branding en uitstraling. Wij overzien de totale keten. Een wezenlijk verschil, want een verpakking is geen geïsoleerd object. Het is onderdeel van een heel proces. 

Bark Innovations B.V. Uw verpakkingsontwikkelaar!

Jarenlang heeft uw verpakking uitstekend gefunctioneerd, maar ook verpakkingen komen op zeker moment aan het
einde van hun levenscyclus.

Bezien vanuit een marketing perspectief moeten met name verpakkingen in het retail-segment onderscheidend zijn en de kunst van het verleiden nog steeds verstaan. Steeds vaker krijgen wij daarom de vraag of er buiten het bestaande assortiment nog 'iets nieuws' beschikbaar is.

Immers, u heeft een uniek product! Waarom dan geen unieke verpakking?

Op deze website ziet u enkele verpakkingsconcepten die inmiddels hun plaats in de markt hebben veroverd.

Uitgangspunt hierbij is altijd 'het creëren van meerwaarde'.

Meerwaarde waarvan u de voordelen plukt door onderscheidend te zijn ten opzichte van uw concurrent.

Voor elk bedrijf is vernieuwing onmisbaar, zeker in een markt waar sterke concurrentie heerst.

Innovatief en onderscheidend zijn, is de sleutel tot nieuwe toekomstige successen.

tech-1
engineering
tech-2

Kennis en Competentie als geïntegreerde aanpak

Goede ideeën over 'het net iets anders doen' stranden vaak sneller dan ze zijn verzonnen.

U weet dat u 'iets nieuws' wilt, echter u moet met ontwerpers aan de slag, met matrijsbouwers, met producenten, er moeten tussen deze partijen kruisverbanden worden gelegd. Kortom, een complexe mix van allerlei verschillende invalshoeken, belangen en expertises. Dat kost tijd en geld; véél tijd en véél geld.

Maak eens een vrijblijvende afspraak met ons, spreek in een uurtje uw ideeën en wensen uit.

Dat is vaak al voldoende om ons te inspireren!

Zo komen we samen met u heel snel tot de eerste (idee)schetsen.

Het daarop volgende traject van schets tot tekening, ontwikkeling, matrijsbouw, (eventuele) UN-keuring, productie en logistiek kunnen wij (geïntegreerd) voor u verzorgen.

Bark promoveert úw idee tot úw eigen verpakkingsconcept.

 

Compo
Ravenol

ONZE UITGANGSPUNTEN

Flexibel

Onze innovatieve kracht beperkt zich niet alleen tot het (re)designen van verpakkingen, echter onze focus ligt vooral ook op het ontwikkelen van vernieuwende technieken die in sommige gevallen patenteerbaar zijn. Ook het doorontwikkelen van bestaande verpakkingen is één van onze speerpunten.

 

Kortom, verpakkingsontwikkeling wordt binnen Bark Innovations breed toegepast en geïnterpreteerd volgens het motto:

 

‘We don’t just design, we also create’.

Out of the box

Hoewel we bekend zijn met de verschillende productietechnieken, laten wij ons hier - bij het ontwerp van het product - niet door leiden of beperken.

 

Indien u verpakkingsontwikkelingen door verpakkingsproducenten laat uitvoeren, zullen zij uiteraard met een oplossing komen die past in de geest van de haar ter beschikking staande productiemachines. Dat kan ten koste gaan van het 'vrije denken' oftewel de creativiteit.

 

Creativiteit moet in onze ogen ontstaan vanuit een combinatie van realistisch besef en praktische uitgangspunten. Niet vanuit een beschikbaar machinepark.

 

Praktisch en to the point

Wij begrijpen dat geen enkel project hetzelfde is. Ontwikkeling vanuit het perspectief van onze opdrachtgever is steeds de variabele factor. De ideeën van onze opdrachtgevers staan vanzelfsprekend centraal bij de ontwikkeling van verpakkingsoplossingen.

Bij het ontwikkelproces is het zaak alle invloeden en de ter zake doende aspecten goed in kaart te brengen.

Een weloverwogen aanpak is een absolute vereiste. Omdat we bij Bark Innovations kunststof tot ons werkgebied hebben verklaard en daardoor tot een verfijnde specialisatie zijn gekomen, hebben we alle knowhow in eigen huis. We hoeven niet steeds het ontwerp (of veranderingen daaraan tijdens het proces) af te stemmen met matrijzenbouwers en/of producenten.

We weten vaak meteen al of iets wel of niet kan. Daardoor zijn de lijnen kort en is de slagkracht groot. Niet zelden zien we dat relatief eenvoudige verpakkingsontwerpen een lange 'time-to-market' met zich mee brengen. Als dan naderhand de oorzaak daarvan geanalyseerd wordt, blijkt dat veel tijd verloren is gegaan met de afstemming tussen de diverse betrokken partijen.

Ook bij ons is haastige spoed zelden goed, echter bij een effectieve aanpak behoort naar onze mening ook een effectieve tijdsbesteding.

Efficient and effective

De veelgehoorde quote "verpakkingsinnovaties en verpakkingsontwikkelingen zijn zeer kostbaar en als gevolg daarvan het exclusieve domein van multinationals" zien wij als de halve waarheid. Natuurlijk zijn het vaak grote multinationale bedrijven die dit soort initiatieven tot uitvoering brengen; daarover geen misverstand.

 

Onze doelstelling is niettemin verpakkingsontwikkeling laagdrempelig te maken. Doordat wij het gehele traject van idee tot en met (eventueel) de daadwerkelijke productie qua knowhow zelf uitvoeren en daardoor kunnen beheersen en overzien, zijn we in staat vooraf een heldere inschatting te maken van de gemoeide kosten in elke fase van het ontwerpproces.

 

Tevens kan al heel snel een ruwe inschatting worden gemaakt van de kostprijs van de uiteindelijke gewenste verpakking. In het klassieke ontwerpproces, waarbij het ontwerpen, de engineering, de prototyping, de matrijzenbouw, de pilot productie en de daadwerkelijke productie veelal door verschillende partijen wordt uitgevoerd, zijn de kosten nauwelijks beheersbaar en vooraf helder in kaart te brengen. Een plausibele verklaring om er vooral niet aan te beginnen.

 

Bij Bark Innovations zijn we er van overtuigd dat ook middelgrote bedrijven tegen aanvaardbare- en transparante kosten tot verpakkingsinnovaties kunnen komen. Inmiddels kunt u daarvan op onze website enkele voorbeelden vinden.

 

Maak een afspraak

Bel of mail ons om een afspraak te plannen.